hovedindex efternavne stednavne anetavler galleri
  
til forsiden


Efternavne i Danmark og Sverige

Danske efternavne:


Andersen, Andersdatter
Christiansen, Christiansdatter
Eskildsdatter
Hansdatter
Johansen, Jeppesen, Jørgensen, Jensen
Kristensen
Larsen Rosendahl, Larsen Moos
Madsen, Møller, Mogensen, Müller Rasmussen
Nielsen, Nielsdatter
Olsen
Pedersen, Pedersdatter, Poulsen
Rasmussen, Rasmusdatter

Svenske efternavne:
Andersson
Borgström, Bengtsson, Bengtsdotter, Brunsbergh
Carlsdotter, Clementsson, Clementsdotter
Ericsdotter, Ericsson, Esbjörnsson
Germundsson, Grip, Gudmundsdotter,Germundsdotter, Frännesson, Frännesdotter
Håkansdottor
Johansdotter, Johansson, Jonsson, Jönsdotter, Jönsson, Jöransson, Jöransdotter, Jonasson, Jonasdotter
Karlsson
Larsson, Lagosson, Lengqvist
Lundal
Mathisdotter, Månsdotter, Månsson
Nilsdotter, Nilsson
Olsson
Paulsson, Persdotter,
Persson, Petersson
Sibbesdotter, Silfberg, Sunesson, Sunesdotter, Svensson, Svensdotter, Strand
Zachridsdotter
Åkesson


Andre navne:
Albrechtsen
Holst
Moos
Müller
Rosendahl

 

 

Slægtsinformation: Lise Eskildsen / Fotograf: Jørn Persson / Web: Annette Knudsen © 2007 • Kontakt os her
Data fra hjemmesiden må kun bruges til privat formål og altid med "Lise Eskildsen" som kildeangivelse.  

Eskildsen-Lättman slægtens hjemmeside